Cultuursensitief werken in de praktijk  |  5 april 2016

Inleiding

In zorg, welzijn en de wijk 

In de gezondheidszorg en het welzijnswerk komen professionals steeds vaker in contact met mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Een gesprek kan al snel wat eenzijdig, ongemakkelijk of stroef verlopen wanneer je als professional de invloed van cultuur niet goed weet in te schatten. Het gevolg is miscommunicatie en goedbedoelde adviezen die onbegrepen blijven. 

Op dit symposium wordt verteld welke invloed cultuur en religie hebben op zorg en welzijn. Uitgangspunt is dat het niet zozeer gaat om kennis van specifieke culturele en religieuze verschijnselen, maar meer om de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt. Met deze middag krijgt u praktische tips aangereikt om uw gesprek cultuursensitiever en opener te maken. 

Culturele en religieuze verschijnselen kunnen uiteenlopend zijn: van hindoeïstische rituelen, islamitische gebeden voor psychische problemen of de wens van sommige reformatorisch-christelijke ouders kinderen niet te vaccineren. Kennis over, maar vooral openheid voor de belevingswereld van patiënten of cliënten is een goede opmaat voor prettiger en effectiever contact. 

Aanleiding voor het symposium is het boek Vertelt u mij eens iets meer... Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk van Cor Hoffer dat april 2016 verschijnt. Deelnemers ontvangen aan het eind van de dag een eigen exemplaar. 

Doelgroep: 
Het symposium is bedoeld voor professionals in de zorg of welzijnswerk die werken met mensen met een andere culturele en religieuze achtergrond(en), zoals: huisartsen, doktersassistenten (poh-ggz en -somatiek), psychiaters, psychologen, jeugdzorgmedewerkers, wijkteams, maatschappelijk werkers, welzijnswerkers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, ouderenzorgmedewerkers, politieagenten, professionals vluchtelingenwerk, bedrijfs- en verzekeringsartsen, docenten en studenten aan hogescholen en universiteiten. 

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 95,00 excl. BTW, dit is inclusief het boek Vertelt u mij eens iets meer... t.w.v. € 21,90 per stuk, consumpties en borrel na afloop. 

Korting:
Bij meerdere inschrijvingen vanuit één organisatie geldt meerpersoonskorting. Eerste deelnemer betaalt 100%, de tweede inschrijving krijgt 5% korting en de derde en alle volgende inschrijvingen krijgen 10% korting op congresdeelname. Voorwaarde is dat het factuuradres voor alle deelnemers gelijk is. 

Aanmelden:
Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing. Als u wilt annuleren dan dient dit altijd per email of aangetekend schrijven te geschieden. De vier verschillende termijnen voor gedeeltelijke creditering van de deelnamekosten kunt u teruglezen in artikel 7 van de algemene voorwaarden. 

Locatie:
Dit symposium wordt gehouden bij Bildung.city te Amsterdam-Duivendrecht (Spaklerweg 79, 1114 AE). Deze locatie is goed bereikbaar ten opzichte van de snelweg (A10, afrit S111), metro (halte Van der Madeweg) en trein (station Duivendrecht). Zie de pagina locatie voor meer informatie.